VIAs vision 2030

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, at vi sætter det største aftryk.

Læs mere på: https://www.via.dk/om-via/vision

 

En mangfoldig arbejdsplads

VIA er en stor og mangfoldig arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med respekt, ansvarlighed og anerkendelse. De fleste ansatte har en bred vifte af relationer både internt i organisationen og eksternt til aftagere, kunder, andre uddannelsesinstitutioner m.v. I VIA tilskynder vi handlekraft og råderum. Derfor er der i organisationen plads til eksperimenter, modige valg og dyrkelse af særlige talenter.

Vi har fokus på arbejdsmiljø og trivsel

Der er fokus på arbejdsmiljø og trivsel i VIA. Minimum hver 3. år gennemfører vi en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsplads.  Fra disse undersøgelser ved vi, at medarbejderne i VIA oplever en høj grad af mening i det arbejde, de udfører. Det betyder, at VIA er en arbejdsplads, hvor engagementet er højt, og kvalitet i arbejdet er en selvfølge.  Det betyder også, at VIA er en ambitiøs organisation, og vi har løbende fokus på forholdet mellem krav i opgaver og medarbejdernes kompetencer. Derfor arbejder vi systematisk og strategisk med kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen.

Organisation

VIA er en stor og fagligt bred professionshøjskole, hvor alle faglige aktiviteter er samlet i uddannelsesområder og forsknings- og udviklingscentre.

Den øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion. I direktionen sidder rektor, prorektor, professionshøjskoledirektøren og digitaliseringsdirektøren.

VIAs aktiviteter er organiseret i uddannelser og efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, digitalisering samt fællesfunktioner.

I VIA har vi inddelt vores uddannelser og aktiviteter inden for forskning, udvikling og innovation i 11 uddannelsesområder og otte forsknings- og udviklingscentre.

Uddannelserne foregår i tværfaglige studiemiljøer i otte campusser i Region Midtjylland. VIAs hovedsæde ligger i Aarhus.

Organisationsdiagram for VIA

Læs mere om VIA her.

VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
T: +45 87 55 10 00