En bæredygtig arbejdsplads

Vi uddanner og forsker i bæredygtige løsninger, der kan skabe en bedre fremtid.  Derfor skal bæredygtighed gennemsyre hele organisationen. Fra principperne i vores strategi, til undervisningen i det enkelte undervisningslokale. Fra nye innovative forskningssamarbejder til mere omtanke i brugen af plastic og papir i vores kantiner.  Vores studerende og medarbejdere skal have de rigtige redskaber inden for bæredygtighed og cirkulær tænkning, så de kan udføre deres fremtidige arbejde på en samfundsmæssig forsvarlig måde. 

Læs mere om VIAs arbejde med bæredygtighed her.

Vi er derfor også optagede af, at både ledere og medarbejdere gennem deres arbejde har fokus på bæredygtighed, og at alle har de rette kompetencer indenfor bæredygtig undervisning, forskning og administrativ understøttelse.

 

VIA satser stort på FN’s verdensmål

Uddannelsesdekan Karen Frederiksen udtaler:

”Vi ser det som meget vigtigt, at alle vores studerende bliver dannede til at tænke i bæredygtighed, når de kommer ud og skal agere som professionelle i de mange forskellige brancher, som vi uddanner til. Det gælder både i det private erhvervsliv men mindst lige så vigtigt i de store velfærdsprofessioner, som vi uddanner allerflest medarbejdere til”.

Se videoen og hør mere om arbejdet med bæredygtighed.

VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
T: +45 87 55 10 00